Lokalhistorisk arkiv

Museerne Helsingørs Lokalhistoriske Arkiv

– herunder Helsingør Værftsarkiv

Som et af landets ældste blev Det lokalhistoriske Arkiv oprettet i 1949 som vidensbank for Helsingør bys museer. Arkivet er en integreret del af Museerne Helsingør, som er et statsanerkendt museum og sammen indsamler, registrerer og formidler vi vores fælles historie fra fortid til nutid i Helsingør Kommune og i den gamle Tikøb Sogne Kommune.

Kildesamlinger

Arkiverne råder over arkivalier, arkivalsk materiale, grafisk materiale som fotos, stik, kort- og tegninger og postkort.

Samlingerne omfatter typemæssigt det der findes uden for den offentlige forvaltnings regi. Materialet spænder over oplysninger om personer og slægter, topografi og bygningshistorie, foreninger, virksomheder og erhverv samt Helsingør Værftsarkiv- og fotosamling.

På grund af Arkivets databaser- og registraturers karakter i forhold til persondatalovgivning og tilgængelighedsloven er det pt ikke muligt for brugere selv at foretage søgninger eller tilgå samlingerne. Søgninger foretages af Arkivets ansatte og er gratis.

 

Vil du aflevere materiale til Arkivet?

Arkivet er en del af lokalsamfundets fælles hukommelse og rummer en guldgruppe af oplysninger. Arkivet udvikler sig hele tiden og skal udvides og forbedres, så vores historie bliver mere nuanceret. Det kan du bidrage til.

Museerne Helsingør-Lokalhistorisk Arkiv modtager derfor meget gerne arkivalier, tegninger, tegninger, kort, postkort, film og fotografier fra foreninger, organisationer, forretninger, virksomheder og privatpersoner, så tænk på Arkivet, når du rydder op i gamle gemmer. Giv papirer og billeder til Arkivet i stedet for at kassere dem, lad Arkivet om det.

Kontakt arkivleder Tenna Bülow for nærmere aftale om aflevering.

 

Priser

Det er gratis at besøge Arkivet og få fremlagt materiale.

Arkivfaglig forespørgsler, undersøgelser, rådgivning og vejledning, der kan løses indenfor 20/30 min. er gratis.

En skriftlig eller mundlig forespørgsel, der kræver et yderligere undersøgelsesarbejde, er omfattet af brugerbetaling. Prisen afhænger af arbejdstiden, og ikke hvorvidt Arkivet finder de ønskede oplysninger. Det aftales på forhånd om en undersøgelse skal begyndes, og hvor stort et tidsforbrug, der kan anvendes på formålet.

Foretager Arkivet søgninger i andre arkivers samlinger vil dette altid være omfattet af brugerbetaling.

Pris 500 kr. per påbegyndt time

Skanninger af grafisk- og arkivalsk materiale:

Privat brug og ikke offentliggørelse 200-300 per skanning

Offentlig brug og offentliggørelse 800- 1000 kr. per skanning

Fotokopier, alm. papir 10 pr. stk.

Fotokopier, fotopapir 100 pr. stk.

Stamkort – Helsingør Værftsarkiv 75 pr. stk.

Brug af digitalt udstyr er kun tilladt efter aftale.

Fotografier og andet materiale fra Arkivets samlinger må kun gengives, når gældende bestemmelser om ophavsret, persondatalovgivning og tilgængelighedsregler mv. overholdes. Ved offentliggørelse skal Museerne Helsingør angives som kilde. Brugen af og betaling for materiale gælder kun til det formål som er aftalt.

 

OBS: Fotografier og andet materiale fra Arkivets samlinger må kun gengives, når gældende bestemmelser om ophavsret, persondatalovgivning og tilgængelighedsregler mv. overholdes. Ved offentliggørelse skal Museerne Helsingør angives som kilde. Brugen af og betaling for materiale gælder kun til det formål som er aftalt.

Kontakt Lokalhistorisk arkiv

 

Arkivleder: Tenna Bülow
T: 2531 1803

M: tbl64@helsingor.dk

M: lokalarkiv@helsingor.dk

Arkivets åbningstider

Arkivet er åbent efter aftale. Aftale træffes med arkivleder, så vi kan forberede dit besøg for at betjene dig bedst muligt.
Arkivet er lukket for besøg og ekspedition i august måned og mellem jul og nytår.

Besøg

Aftales på forhånd.

Ring venligst