Lokalhistorisk arkiv

Museerne Helsingørs Lokalhistoriske Arkiv

– herunder Helsingør Værftsarkiv

Arkivet er p.t. under omlægning. Arkivbesøg og modtagelse af arkivmateriale kan arrangeres efter aftale.

 

Lokalhistorisk arkiv ved Museerne Helsingør har i april 2023 påbegyndt en større omlægning af arkivets bemanding, retningslinjer og aktiviteter. Dette betyder, at du som bruger af arkivet i den kommende periode desværre ikke kan forvente den samme korte svartid og høje service, som det har været tilfældet indtil nu.

 

Vi besvarer stadig alle henvendelser, men svartiderne bliver forventeligt længere. Vi lover dog at besvare din henvendelse inden for 14 arbejdsdage.

Vi forventer at kunne melde de nye retningslinjer for arkivet og dets brug ud her på vores hjemmeside inden årets udgang.


 

Som et af landets ældste blev Det lokalhistoriske Arkiv oprettet i 1949 som vidensbank for Helsingør bys museer. Arkivet er en integreret del af Museerne Helsingør, som er et statsanerkendt museum og sammen indsamler, registrerer og formidler vi vores fælles historie fra fortid til nutid i Helsingør Kommune og i den gamle Tikøb Sogne Kommune.

Hvilket kildemateriale finder du på arkivet?

Lokalhistorisk arkiv er IKKE et arkiv for den offentlige forvaltning i Helsingør Kommune. Dvs. arkivet omfatter typemæssigt det materiale, som findes uden for den offentlig forvaltnings regi.

 

Arkivets samlinger baserer sig på privatpersoners indleveringer af materiale om topografi, bygningshistorie, person- og slægtshistorie, foreninger og erhverv, herunder indsamlet materiale fra og om Helsingør Værft.

 

Arkivet råder over arkivalier, arkivalsk materiale, grafisk materiale som fotos, stik, kort- og tegninger og postkort.

 

På grund af Arkivets databaser- og registraturers karakter i forhold til persondatalovgivning og tilgængelighedsloven er det pt ikke muligt for brugere selv at foretage søgninger eller tilgå samlingerne. Søgninger foretages af Arkivets ansatte og er gratis.

Priser

Følgende ydelser er gratis:

  • At besøge Arkivet og få fremlagt på forhånd bestilt materiale.
  • Mindre arkivfaglige forespørgsler, rådgivning og vejledning.

 

Betaling for arkivundersøgelser:

Skriftlige eller mundlige forespørgsel, der kræver en egentlig arkivundersøgelse er omfattet af brugerbetaling. Prisen er 500 kr. per påbegyndt time.

 

Prisen afhænger af arbejdstiden, og ikke hvorvidt Arkivet finder de ønskede oplysninger. Det aftales på forhånd om en undersøgelse skal begyndes, og hvor stort et tidsforbrug, der kan anvendes på formålet.

 

Betaling for scanning af grafisk og arkivalsk materiale:

  • Privat brug og ikke offentliggørelse 200 kr. pr. scanning
  • Offentlig brug og offentliggørelse 800 kr. pr scanning
  • Fotokopier, alm. papir 10 kr. pr. stk.
  • Fotokopier, fotopapir 100 kr. pr. stk.
  • Stamkort – Helsingør Værftsarkiv 75 kr. pr. stk.

 

NB: Brug af eget digitalt udstyr ved besøg på arkivet er kun tilladt efter aftale.

Gengivelse og publicering af materiale fra arkivet

Fotografier og andet materiale fra Arkivets samlinger må kun gengives, når gældende bestemmelser om ophavsret, persondatalovgivning og tilgængelighedsregler mv. overholdes. Ved offentliggørelse skal Museerne Helsingør angives som kilde. Brugen af og betaling for materiale gælder kun til det formål som er aftalt.

Vil du aflevere materiale til Arkivet?

Arkivet er en del af lokalsamfundets fælles hukommelse og rummer en guldgruppe af oplysninger. Arkivet udvikler sig hele tiden og skal udvides og forbedres, så vores historie bliver mere nuanceret. Det kan du bidrage til.

Museerne Helsingør-Lokalhistorisk Arkiv modtager derfor meget gerne arkivalier, tegninger, tegninger, kort, postkort, film og fotografier fra foreninger, organisationer, forretninger, virksomheder og privatpersoner, så tænk på Arkivet, når du rydder op i gamle gemmer. Giv papirer og billeder til Arkivet i stedet for at kassere dem, lad Arkivet om det.

Kontakt arkivet på mailadressen posttillokalarkiv@helsingor.dk for nærmere aftale om aflevering.

Hvor kan jeg selv søge efter arkivalier

arkiv.dk kan du søge efter digitaliserede arkivalier

Kontakt Lokalhistorisk arkiv

 

Mail: posttillokalarkiv@helsingor.dk

Arkivets åbningstider

Arkivet er lukket for modtagelser og ekspeditioner i perioden 1. april- 1. september 2023.