Forskning – Arkiv – Samlinger

Museernes vidensgrundlag

Museerne Helsingørs grundsten er den rige genstandssamling og det store spændende arkiv, hvor vi både har et omfattende visuelt og skriftligt materiale.

Det er et rigtigt skatkammer!

 

Museumsloven

Museumsloven hviler på 5 søjler:

Indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning.

De første tre søjler hviler på museets arkiv og samlinger.

Indsamling: museet er forpligtet til at indsamle i forhold til museets indsamlingspolitik.

Registrering: museet er forpligtet til at registrere samlingerne til en digital database, i vores tilfælde SARA.

Bevaring: museet er forpligtet til at passe korrekt på de indsamlede genstande(værker), ligegyldigt om de er udstillet eller på magasin.

Alle statsanerkendte museer er underlagt museumsloven og de fem søjler. De fem søjler skal ifølge loven overholdes og indgår i den daglige drift af museet

Kontakt Lokalhistorisk arkiv

 

Mail: posttillokalarkiv@helsingor.dk

Arkivets åbningstider

Arkivet er lukket for modtagelser og ekspeditioner i perioden 1. april- 1. september 2023.