Forskning

Forskning

Forskning på Museerne Helsingør er koblet til museernes genstandssamling og forskningsfelter og formidlingsområde er således tæt knyttet til hhv.

  • Perioden hvor Helsingør opkrævede Øresundstolden (1429-1857) med afsæt i Helsingørs historiske bykerne, Bymuseet og Skibsklarerergaarden
  • Industri- og arbejder-historie i Helsingør med afsæt i Værftstiden, Værftsmuseet, de historiske Værftshaller og ansatte på Helsingør skibsværft gennem tiderne.

 

Forskning fylder meget på ethvert museum, hvor forskerne sidder og graver nye historier frem eller får nye erkendelser fra vores lokalhistorie, så vi kan blive klogere på vores Fælles Historier i Helsingør.

Igangværende forskningsprojekter:

Stemmer fra værftet

Med støtte fra VELUX fonden arbejder Værftsmuseet med forskningsprojektet Stemmer fra Værftet.

Læs mere om projektet på Værftsmuseets side

Læs den seneste forskningsartikel: Tidsvidner som museumsformidling af Iben Vyff og Anne Brædder

Og artiklen Værktøjsposen som erindringsgenstand (starter på s. 4) af Line Brun Stallknecht og Iben Vyff

Sundtoldstiden

Museerne Helsingør begynder på ny at forske i sundtoldstiden de kommende år og det første projekt fokuserer på livet på gaden: Hvordan blev det offentlige rum brugt? Og hvem brugte det? Hvordan ændrede brugen sig over tid? Sundtoldstidens byrum blev skabt af dem som boede i byen, men samtidig formede udtalte og uudtalte regler indbyggerne. Det var, og er, et foranderligt og dynamisk rum, som museet vil udforske over de kommende år. Mens projektet bliver udformet og udfoldet, vil det være muligt at følge med på Museernes Facebookside, så hæng på!

Citizen Science i museumsregi

Museerne Helsingør afslutter i foråret 2022 et forskningsprojekt med Aarhus Universitet og Danmarks teknisk Museum om brugen af Citizen Science i forbindelse med museernes genstandssamlinger.

Forskningsprojektet behandler museernes mulighederne for, og betydningen af borgernes inddragelse i vurdering af genstande. Museerne efterspørger ikke blot menigmands bidrage til beskrivelsen af genstandene brug og betydning, men også hvilken adfærd, følelser og sproglige udtryk og vendinger en genstand vækker hos den enkelte.

På den måde får museerne en udvidet mulighed for, at belyse genstandenes mangfoldige værdier og betydninger for eftertiden.

 

Citizen Science lyder fremmedartet, men kan oversættes direkte fra engelsk til ”borgervidenskab” og kan forstås som borgernes vidensdeling. I museumsregi betyder det, at bruge borgeres viden og erfaring til eksempelvis beskrivelse af en genstands brug og kulturelle betydning, og dermed bidrage til at genstanden kan gør sig fortjent til at være en museumsgenstand.

Disse beskrivelser vil sammen med de museumsfaglige kommentarer danne grundlag for fremtidige generationers viden om en specifik genstand.

 

Kontakt Lokalhistorisk arkiv

 

Mail: posttillokalarkiv@helsingor.dk

Arkivets åbningstider

Arkivet er lukket for modtagelser og ekspeditioner i perioden 1. april- 1. september 2023.