Museerne Helsingørs Undervisningsprofil

 

Museerne Helsingør tilbyder mindeværdige oplevelser med Helsingørs lokalhistorie for børne- og unge-grupper fra førskole til videregående uddannelser.

Museerne Helsingør har forløb målrettet bl.a. historie, samfundsfag og arbejdskendskab.

Som lokalt kulturhistorisk museum skal vi først og fremmest tilbyde kommunens uddannelsesinstitutioner et historisk lokalkendskab, så de har en bevidsthed om, hvad der har været her før dem. Det giver en identitet og et tilhørsforhold til deres egen by. Derfor har vi en ambition om at oplevelserne i UNDERVISNING er så spændende og sjove at både elever og lærere efterspørger besøg på museerne.

 

Historisk indhold

Indholdet i Undervisningstilbuddene på Museerne Helsingør følger genstandsfelterne på vores tre museer og i byrummet, hvor vi har et særligt fokus på det levede liv til alle tider:

Helsingør Bymuseum: Helsingør 600 års købstadshistorie. Koblinger mellem og refleksioner om fortid – nutid og fremtid.

Skibsklarerergaarden og Byrummet: Den vigtige period hvor Helsingør var opkrævningssted for Øresundstold (1429-1857), der skabte velstand og internationalt renome.

Værftsmuseet: Den industrille udviklingsperiode og arbejderliv repræsenteret ved Helsingørs største industrielle arbejdsplads Helsingør skibsværft (1882-1983).

Historien reflekterer altid børnenes levede liv i nutiden.

 

Didaktisk profil

At have et forløb på Museerne Helsingør adskiller sig fra undervisning hjemme på skolen. Men samtidig motiverer det til den læring.

 

Stedsspecifikke autentiske forløb

Museerne Helsingør er beriget med unikke historiske omgivelser og huse, der gør det oplagt at udføre stedsspecifikke oplevelser. I UNDERVISNING vægter vi tilstedevær rigtig højt og har som mål at vække fantasien til at kunne forestille sig og forholde sig til at have levet og ageret lige her i Helsingør på et tidspunkt i historien.

 

Legende læring: Aktiv interaktion med historien

Vi tror på at elevernes aktive handlinger og kropslige oplevelser med det historiske indhold skaber undervisningsforløb, der gør indtryk og gør dem nysgerrige på at vide mere. Vi bruger performative og rollespils greb i formidlingen og levendegør historien med bl.a. historisk tøj, rekvisitter og aktiviteter.

 

Demokratisk læring

Vi møder børn og unge i øjenhøjde og har fokus på at inddrage dem i samtaler og refleksioner over oplevelserne.

Hvornår

I kan booke undervisning alle ugens hverdage mellem 9-14.