HEROES OR VILLIANS

For 6. klasse.
Det handler om at anvende kildekritiske værktøjer på original kilder. Vi bruger kildekritik til en sporjagt efter de sørøvere, nationale helte eller noget helt tredje, der fandtes i Øresund efter Københavns bombardement i 1807.
I klassen arbejder eleverne med det forbedrende materiale. Det handler om konteksthistorien. det engelske bombardement af København og om optakten til kapervæsnet. Der arbejdes også med en simpel tilgang til kildekritik.

På Skibsklarerergaarden samler vi op og sikrer, at alle er med på den historiske kontekst og har basis viden om kildekritik via det forberedende materiale. Derefter deles eleverne i fire. De skal arbejde med to kildesamlinger. Den ene er en samling af samtidige danske kilder og den anden en samling af samtidige engelske kilder.

Bagefter fremlægger grupperne hvilken viden, de er nået frem til. Der lægges vægt på at bruge kildekritiske begreber.

Forløbet bygger på egen forberedelse i klassen. På museet bruges en dobbelt lektion.

Læringsmål:
Forløbet understøtter læringsmålet Kildekritik.

Igennem elevernes fremlæggelser undersøger vi i hvor høj grad eleverne er blevet sat i stand til at anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden. Når eleverne sorterer kilderne og via kildekritiske termer fremlægger deres perspektiver, kan det ses som tegn på, at eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer.

Efter forløbet har eleven:
Basisviden om kildekritik
Viden om kritiske overvejelser i mødet med kilder