Hjørnet af Helsingør Bymuseum

Undervisningen er tilrettelagt efter Fælles Mål for folkeskolen og fag og læreplaner fra Undervisningsministeriet. Forløbene er skabt i samarbejde med lærere og elever.

Vi tilbyder et forløb til institutioner:
”En køjesæk fuld af historier” der handler om lokalhistorie og hvad et museum egentlig er for en størrelse.

Vi tilbyder tre forløb til grundskolen:
”En verden af i går” (3.-4.klasse) der handler om historiske spor i lokalområdet.
”Heroes og Villains” (5.-6.klasse)  der handler om kildekritiske begreber.
”Historier om Helsingør” (8.-9. klasse) der handler om den historiske fortælling.

Vi tilbyder et forløb til gymnasiale institutioner:
”Profit på krig” der handler om de skibe Helsingør værft byggede for Saddam Hussein. Igennem en fiktiv retssag undersøger eleverne sagen fra alle vinkler. Skibene var måske/måske ikke krigsskibe og derved ikke lovligt byggeri.

 

PÆDAGOGISK PROFIL

Mellem verden og kongeriget ligger Helsingør. To store historiske bølger er rullet henover byen, og mennesker har formet den i deres tid. En tredje bølge er på vej.

Da den store sundtoldsbølge rullede over byen, vendte alle sig mod Kronborg, havet og verden. Hvad betød det at være de første til de gode varer, men også de første til at stå imod sygdomme og fjender?

Den næste bølge betød industrialisering, værft, skibe og et proletariat. Nye mennesker, nye huse, nyt sprog og nye butikker. Hvordan var livet mellem svejserøg og bankeslag? Og hvordan var livet i arbejderbyens nye boliger med eget lokum?

I Helsingør smelter lokalhistorie sammen med nationalhistorie - altid med et internationalt strejf.

Den undring er vores omdrejning.

Byen og dens mennesker er kernen i vores undervisningsforløb. Igennem deres levede liv og levnene fra dem, bliver vi klogere på historiefagets emner og kompetencer.

 

TILGANG

Byen er vores genstand(sfelt). En levende, historisk genstand, hvor eleverne kan gå på opdagelse i lokalhistorien. I den store genstand ligger museerne som rekonstruktioner af fortiden. Her arbejder vi med undervisning og historiefaglighed og prøver på egen krop.

Vi arbejder i det autentiske eksterne læringsrum. Den ægte vare, der gør det konkret at arbejde med abstrakt historie.

Helsingør bykerne er vores bedste genstand. En unik blanding af i hvert fald 500 års levet liv. Bykernen går igennem alle vores tilbud til grundskolen.

Historiedetektiven finder tydelige spor, undres og bliver mere bevidst om spor af fortiden i lokalområdet.
Det er væsentlig mere interessant at arbejde med kildekritik med udgangspunkt i de danske kapere, når man sidder i de møbler, i de rum og kigger ud af de samme vinduer, som kaperne gjorde.
Og historiebevidsthedsbegrebet snørklede sammenspil bliver håndterbart, når man står ved det hus, den port eller den havn, hvor fortid, nutid og fremtid blandes sammen.

Undervisning i det autentiske miljø har en ægthed, der huskes – og så ugen efter hjemme i klasselokalet.

 

MATERIALER OG ROLLEFORDELING

Hvor det er relevant tilbyder vi et forberedende lag i klasselokalet. Her stiller museet materiale til rådighed. Materiale der giver konteksthistorie og opgaver til refleksion. Alt materiale ligger som pdf-filer og kan frit downloades.

Vi tager udgangspunkt i at eleverne er forberedte. Ved at bruge elevernes eksisterende viden i dialogen, når vi i undervisningen ind til kernen af der, hvor historiefaget er mest vedkommende for dem.

I spiller en afgørende rolle i det. Ved at hjælpe eleverne med at huske og ved at give pejlemærker og motivere
undervejs, får begge parter de bedste betingelser for at indgå i læringsforløbet.