EN VERDEN AF I GÅR

For 4. klasse.

Som historiedetektiver skal eleverne på jagt efter sporene fra de mennesker, der boede i byen før dem. Det handler om at genkende og gengive byens historie via med byens huse og tegn. Det forberedende materiale med billeder fra Helsingør og reflekterende spørgsmål, lader eleverne komme et lag dybere ned i deres egen by. Når I på egen hånd har tolket sporene i klassen, besøges Skibsklarerergaarden.

Her handler det om Øresundstolden, oplevet gennem øjne, øre og smagsløg på en skibsdreng fra 1800-tallet. Vi skal smage og vi skal undersøge 1800-tallets brug af husene langs haven i Helsingør. Hvordan så der ud, når man gik i land og hvor gik man hen? Gæt og grimasser øvelsen – ”klarererkaos” er tænkt som en aktiv måde at koble krop og historie på. Varerne der mimes er baseret på oversigt over de mest handlede varer i 1800-tallet.

Afsluttende samler vi op. Vi prøver at huske forløbet og via billeder fra det forberedende materiale hægter vi historierne op på de fysiske steder i byrummet.

Forløbet bygger på egen forberedelse i klassen. På museet bruges en dobbelt lektion.

Læringsmål
Forløbet understøtter læringsmålet Kildekritik. Igennem evalueringen undersøger vi i hvor høj grad eleverne er blevet sat i stand til at opnå viden om fortiden igennem en huskeøvelse. Når eleverne hægter billeder og fortælling sammen og reflekterer over husene, kan det ses som tegn på, at eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden/eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

Efter forløbet kan eleven:
Fortælle overordnet omkring en særlig del af lokal områdets historie
Udpege eksempler på huse fra perioden