Flynderupgård Spisestuen

Flynderupgård Museets erindringskøkken Spisestuen - tidligere kaldet Spisehuset "Folkestuen" - er indrettet i den ene af hovedbygningens sidelænger.

Her serveres historiske retter efter de oprindelige opskrifter og med råvarer af egen avl - først og fremmest jævn dansk kost, som man kunne få det i folkestuerne for omkring 100 år siden.

Spisestuen bliver, foruden den fastansatte spisehusleder, passet af personer i aktivering. Desuden hjælper frivillige fra Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner.

Selve bygningen er opført for den tidligere prokurator på de dansk vestindiske øer, juristen Frederik Ferdinand Hansen, i årene 1835-1839, samtidig med hovedbygningen. I 1920erne, da grosserer Rasmussen ejede Flynderupgård, boede bestyreren i denne længe, og bestyrerens kone havde de ugifte landarbejdere på kost i folkestuen, der hørte til boligen. Herfra kommer inspirationen til Spisestuens navn.

 

 hjertestarter