Flynderupgård Landbruget

Frilandskulturcentret Flynderupgård består af et historisk landbrug og spisehuset "Spisestuen". Landbruget, som er med til at bevare de gamle danske husdyrracer, fungerer næsten som i 1920- og 30-erne. Ved hjælp af gamle landbrugsmaskiner og redskaber dyrkes de fire kornsorter - byg, havre, hvede og rug - samt roer og kartofler. Der er ligeledes en stor køkkenhave, som leverer frugt og grønsager til spisehuset.

Herudover består landbruget af et husdyrhold bestående af jydske heste, røde malkekøer, får, svin, ænder og høns. Om sommeren går alle dyr ude på nær svinene. Om vinteren er dyrene, undtagen fjerkræet, inde i staldene og kan kun besøges, hvis der er personale til stede. I weekenden kan man kigge ind i stalden mellem kl. 13 og 15.

Den store røde hejselade og de gamle landbrugsredskaber kan ses året rundt.